Reunión de los órganos directivos de Pimec

18 de Febrer

ACAES va ser convidada a la reunió convocada pel president de Pimec, acompanyat de l'secretari general de l'organització, a l'objecte de posar en coneixement dels socis col·lectius de l'entitat les activitats realitzades aquest darrer any. La reunió es va iniciar amb una explicació, per part de l'President, de les reunions mantingudes amb el president de Govern, D. Pedro Sánchez, i amb la ministra de Treball, Sra: Yolanda Diaz, així com dels temes tractats en les mateixes i les reclamacions presentades per part de Pimec. Posteriorment cada President de Comissió va realitzar una exposició de les activitats dutes a terme, Concretament, Comissió Economico-fiscal, Comissió d'Energia, Comissió Internacional, Comissió Digital, Comissió de Sostenibilitat i Comissió Laboral (de la qual ACAES forma part).