Taula rodona: Diàleg per a la igualtat empresarial

22 de Juny

ACAES va participar el 22 de juny a la Taula rodona organitzada per Acede de diàleg per a la igualtat empresarial. La taula estava composta per representants dels diferents sectors empresarials i per la Presidenta de l'Institut de la Dona Sra. Teresa Pitarch. Després de l'exposició de xifres per part de la Sra. Pitarch sobre la bretxa salarial existent entre dones i homes, la cara femenina de la pobresa, la desigualtat en l'ocupació de llocs de decisió dins de les empreses, es va obrir un espai de debat després del qual es van obtenir conclusions respecte a la necessitat d'incidir en l'educació dels nens i nenes i formació dels adults, la implicació dels mitjans de comunicació, la participació d'agents implicats en la igualtat, i la reforma horària. Finalment es va comunicar per part de la Sra. Pitarch la creació d'un distintiu d'excel·lència empresarial, que donarà l'Institut Català de la Dona a aquelles empreses que tinguin una representació equilibrada, facilitin l'ocupació de la dona, fomentin l'accés de la dona als òrgans de direcció, estableixin flexibilitat horària, protocols d'assetjament sexual, etc., sent l'obtenció d'aquest segell criteri d'adjudicació en la contractació pública i puntuant a l'hora d'obtenir subvencions i ajudes.