Those Who Dare

17 de Maig - 21 de Maig

ACAES va assistir a les píldores formatives en l'àmbit del "Those Who Dare", que van tenir lloc de l'17 a l'21 de maig, i en què es van tractar temes com els canvis d'hàbits de consum a causa de la covid-19, el comerç electrònic , les empreses socialment responsables, l'internet de les coses, la seguretat i salut de treballadors i clients, la resiliència, entre d'altres aspectes d'actualitat.