Trobada digital amb el conseller de Treball, Afers socials i Famílies.

07 de Maig

ACAES va assistir a la trobada digital, organitzat per PIMEC, amb el conseller de Treball, Afers socials i Famílies, el Sr. Chakir El Homrani que va començar la seva xerrada fent una crida a la unitat política, deixant de banda les sigles de cada partit, i apostant per la cooperació, la colaboracón, la corresponsabilitat i la subsidiarietat com a pilars per sortir i gestionar la crisis.Crisis que s'ha de gestionar sanitàriament però amb una mirada econòmica i social. L'situació actual, segons el Sr. Chakir, ha demostrat la poca qualitat de el model productiu i de treball que ve de la resposta a la criris de l'2008 i això s'ha de tenir en compte a l'hora d'elaborar el nou model que necessitem. El conseller va exposar les dades de la Covid-19 donant xifres sobre atur, Erto s, pib, afiliats a la seguretat social, i dades concretes d'afectació en diferents sectors (comerç, alimentació, etc) i per comarques.

Com a reptes de Govern va apuntar evitar l'augment de l'atur, donar seguretat a l'activitat econòmica, no consolidar la precarietat i recuperar el teixit productiu principalment el petit empresari i autònom.

Els assistents vam traslladar, entre altres inquietuds, els retards en el pagament dels ERTO 's, la impossibilitat de complir 12 mesos sense acomiadaments, la manca de polítiques actives d'ocupació, la necessitat de potenciar la indústria i la necessitat de la formació per lluitar contra el augment de l'atur.