Trobada digital amb els socis col.lectius de Pimec

23 de Abril

ACAES va assistir a la trobada digital organitzat per Pimec amb la ACAES va assistir a la trobada digital organitzat per Pimec amb els seus socis col·lectius, entre els quals està ACAES. L'acte, que va comptar amb la presència de l'President de Pimec, va ser moderat pel secretari general de l'organització, qui va anant donant veu als representants dels diferents socis col·lectius que formem part d'aquesta patronal. Les inquietuds dels socis van ser ateses principalment pel responsable de el Departament Jurídic de Pimec, pel d'innovació i finançament i pel del Departament Laboral. Aquest últim va tractar el debatut tema de considerar accident laboral un contagi per Covid-19. El secretari general va finalitzar la seva intervenció explicant les reformes que s'estan plantejant des de Pimec a nivell europeu.