Trobada privada per als socis col·lectius: RDL 5/2021, de 12 de març

22 de Març

ACAES va assistir a la Trobada privat per als socis col·lectius: RDL 5/2021, de 12 de març, organitzat per Pimec per tractar precisament els termes continguts en el citat Reial Decret Llei. Al respecte, des d'ACAES es va sol·licitar que s'exclogués el requisit d'estar inclòs en la llista de CNAE's continguda en la norma, ja que no recullen els sectors afectats, com les empreses de vigilància dedicades a la protecció i vigilància de l'oci nocturn i esdeveniments esportius i culturals, o que s'incloguin tots els CNAE's de les empreses afectades per la crisi.