Una aproximació a la intervenció amb els homes que exerceixen violència masclista

10 de Desembre - 11 de Desembre

ACAES va assistir convidada a la jornada Una aproximació a la intervenció amb els homes que exerceixen violència masclista organitzada per l'Institut Català de les Dones durant els dies 10 i 11 de diciembre.La jornada va ser un espai per conèixer i debatre sobre la intervenció amb els homes que exerceixen violència masclista. Es van tractar temes com els perfils criminològics dels agressors, els tractaments o programes d'intervenció especialitzada, les mesures penals alternatives, la feina que s'està duent a terme perquè els homes detectin quan exerceixen violència i les alternatives a aquesta., Els mitjans de comunicació, la forma com transmeten les notícies relacionades amb la violència masclista; i de les dones, de quines són les seves necessitats, com viuen el procés de recuperació; de el paper de les administracions públiques per garantir els drets de les dones a viure una vida lliure de violències, davant d'un problema social de gran magnitud, com ens assenyalen les dades i les enquestes de victimització.