Vídeo reunió amb el Director Provincial del SEPE Barcelona, D. Victor Santa Bárbara

04 de Juny

ACAES va assistir a la vídeo reunió amb el Director Provincial de l'SEPE Barcelona, Sr. Víctor Santa Bàrbara. La reunió va consistir bàsicament en l'exposició, per part dels assistents, dels dubtes, inquietuds, problemes, hi ha hagut en relació a la tramitació dels Erto s, responent Santa Bàrbara a tot això directament o deixant-li clar per donar resposta amb posterioritat. Des ACAES es va sol·licitar que es modifiqués la pàgina web de l'Sepe fent constar que, a efectes de presentació de qualsevol reclamació, només funciona internet (no chrome) i que es necessita la instal·lació prèvia d'un programa per poder accedir sense problemes. Així mateix es constanto que s'ha d'accedir amb "certifica", si és possible, ja que la Xarxa Sara és més lenta. Des del Sepe són conscients el retard en el pagament però manifesten que en ocasions ha estat a causa de que les dades bancàries comunicats eren incomplets o incorrectes per no actualitzades.