Vídeo reunió amb el secretari general de la Plataforma Multisectorial CECOT, Sr. David Garrofé

07 de Maig

ACAES, com a membre de la Junta Directiva d'ACEDE, va assistir a la reunió de treball amb el Sr. David Garrofé, Secretari General de la Patronal Multisectorial CECOT. El Sr. Garrofé maniesto la caòtica situació legislativa que estem vivint, havent-se publicat en 20 dñias més de 5.000 pàgines entre normativa europea, estatal, de la Generalitat i local i, a més, amb diferents criteris interpretatius o criteris que van sent modificats sobre la marxa . Aquesta inseguretat jurídica afecta de ple a l'activitat econòmica. Des ACAES li vam traslladar la nostra opinió sobre aquest caos legislatiu, que a més es publica normalment en cap de setmana per entrar en vigor dilluns, la manca d'anàlisi per part de Govern de l'impacte en les empreses de les normes que publiquen, la manca de consulta als sectors implicats que són els que coneixen aquest impacte i les possibles solucions, i manifestem la necessitat que el Govern aposti més per la responsabilitat dels empresaris a l'hora d'establir les mesures de seguretat adequades i no per imperatius massa rígids. Des de la patronal també traslladem que el Govern vaig optar més per criteris sanitaris i econòmics i menys d'ordre públic. Per ítlimo també sol·licitem el suport de Cecot en la suspensió de la vigència de la LOPD pel que fa als sistemes per garantir el no contagi de l'Covid-19,