Video reunió amb la Diputada al Parlament pel PSC, Sra. Alicia Romero

09 de Abril

ACAES va assistir a la vídeo reunió organitzada per Acede amb la Sra, Alícia Romero, diputada a Parlament pel PSC. La Sra. Romero va iniciar la reunió amb un missatge crític constructiu, manifestant la necessitat de reformar aspectes tan importants en aquesta crisi com la sanitat, la gestió de les residències i la manca de contundència en algunes de les actuacions dutes a terme. Des d'ACAES vam posar en coneixement de la Diputada el nostre malestar per l'abandó del sector per part de l'Administració en la facilitació tant d'informació sobre epi 's per al personal com en el seu subministrament, la dificultat provocada per la dispersidad normativa existent i la constant publicació de normes que rectifiquen o contradiuen a anteriors, els inconvenients que gran part de les decisions que afecten les empreses es prenguin i es publiquin en cap de setmana entrant en vigor a les 24 hores, i la manca d'estudi de l'impacte de qualsevol nova norma en l'economia i en el desenvolupament de les activitats empresarials abans que es procedeixi a la seva publicació. Així mateix des d'ACAES manifestem el deficient funcionament del Market Place, per la manca d'efectivitat de la mateixa.

La Sra. Romero va prendre deguda nota de les inquietuds, comprometent-se a estudiar-les i traslladar-les a la persona competent en cada cas.