Video reunió amb la Directora de la Inspección de Trabajo, Sra. Concha Pasqual

18 de Gener

ACAES va assistir convidada a la vídeo reunió organitzada per Acede, amb la directora de la Inspecció de Treball, Sra. Concha Pasqual. En el transcurs de la mateixa es va comentar la futura publicació de l'conveni col·lectiu nacional de serveis auxiliars i les seves conseqüències a l'efecte de la Inspecció de Treball, la problemàtica existent per la falta d'assumpció per part de l'Administració contractant dels costos que ha d'assumir l'empresa contractada, la subrogació i la doctrina europea d'assumpció de deutes salarials i trinutarias i els objectius d'inspecció de l'2021 que, sens perjudici dels habituals com els erto 's els accidents de treball, seran canviants depenent de la situació del covid i de les mesures que s'adoptin.