Vídeo reunió amb la Sra. Joana Ortega, Secretaria General de l'Associació Catalana de Municipis

16 de Abril

El passat 16 d'abril ACAES va participar en la Vídeo reunió amb la Sra. Joana Ortega, secretària general de l'Associació Catalana de Municipis, organitzada per Acede. En la mateixa vam traslladar la necessitat que els ajuntaments liquidin les factures dels serveis prestats pels sectors de mà d'obra intensiva i que s'acordi un criteri uniforme, com l'adoptat per la Generalitat o per l'Ajuntament de Barcelona, ​​pel que fa als contractes suspesos. D'altra banda, des d'ACAES es va sol·licitar la necessitat de realitzar jornades formatives adreçades als tècnics municipals encarregats de la redacció dels plecs dels concursos públics de serveis de seguretat privada, per evitar redaccions deficients que porten a la impugnació dels plecs publicats. Aquesta proposta va ser gratament acollida per l'ACM que es va comprometre a dur-la a terme.