Vídeo reunió amb la Sra. Mª José Landáburu, Secretaria General de UATAE

22 de Abril

ACAES va assistir a la vídeo reunió amb la Sra. Mª José Landáburu, secretària general de UATAE Unió d'Associacions de Treballadors, Autònoms i emprenedors, organitzada per Acede i que va iniciar manifestant que, tot i les mesures aprovades, només un 10% dels autònoms no està afectat per la crisi actual i un 50% està en risc de desaparèixer. Falta liquiditat ja que els 100.000 milions d'euros anunciats pel Govern per avals no estan arribant a les empreses ja que les entitats bancàries no ho estan posant a la seva disposició o ho fan amb criteris diferents als recollits en la norma, amb un interès del 4% o refinançant deute o demanant requisits de solvència que la normativa no comtempla. Per aquest motiu, des de la UATAE s'ha demanat que els bancs hagin d'informar als Govern de les sol·licituds d'ICO' s rebutjades i dels motius d'aquest rebuig, havent comprometre el Govern a sancionar les pràctiques fraudulentes. Així mateix ha manifestat que, sent satisfactòria l'aprovació de l'ajornament de l'arrendament com a despesa vinculat a l'activitat, cal estendre-ho a altres despeses també vinculats a l'activitat com el rènting de vehicles o maquinària, etc.

D'altra banda, i respecte a la desescalada, haurien d'ampliar els ERTO 's perquè serà llarga i per tant les empreses necessitaran tenir mesures de suport que s'han d'adaptar a cada sector d'activitat i de la diferent afectació de les comunitats autònomes. Per això s'està treballant en una ampliació dels ERTO 's segons la activitat ja que no és el mateix l'agricultarua (que pràcticament no ha cessat) que l'hostaleria (que està totalment aturada) Quant a aquests, des de l'Administració les instruccions són de no obstaculitzar la seva tramitació i limitar-se únicament a perseguir el frau, anunciant que si alguna comunitat autonóma, com ha passat amb Balears, s'aplica Criteris obstaculitzadors, serà sancionada.