Webinar: ERTO'S panorama actual

09 de Juliol

ACAES va organitzar per les seves empreses associades al webinar Erto'S panorama actual, a càrrec de el doctor en dret laboral, D. Carlos Gonzalez. A la jornada es va dur a terme una explicació detallada dels expedients de regulació d'ocupació vigents, les seves característiques, les seves peculiaritats i les incidències que s'estan produint actualment, obrint-se posteriorment una taula de debat.