WEBINARIO UNE: ESTÀNDARDS UNE SISTEMES ELECTRÒNICS D'ALARMA

08 de Juny

WEBINARIO UNE: ESTÀNDARDS UNE SISTEMES ELECTRÒNICS D'ALARMA

L'Ordre INT / 316/2011, d'1 de febrer, sobre funcionament dels sistemes d'alarma en l'àmbit de la seguretat privada, per tal d'homogeneïtzar les condicions tècniques i de seguretat exigides en els països membres de la Unió Europea, va establir l'aplicació de normes europees que regulen les característiques tècniques dels elements que conformen els sistemes d'alarma.

L'aplicació de les normes UNE-EN té, entre altres finalitats, millorar la qualitat i integritat dels sistemes, establint, en aquest sentit, una sèrie de nivells de risc que va associats a l'activitat a protegir, influint això directament en el disseny dels sistemes.

A aquest efecte, des d'ACAES vam subscriure un acord de col·laboració amb AENOR mitjançant, com a associats, podeu consultar la normativa UNE-EN vigent (a través d'l'accés que tenim habilitat a la nostra pàgina web), i rebeu comunicació de qualsevol novetat que es produeix a l' respecte.

A fi d'afavorir el coneixement de la normativa, us oferim participar en el Webinario UNE:

Webinario UNE: estàndards UNE dels sistemes electrònics d'alarma
Dia: 8 de juny
Hora: 18 hores
Ponent: D. José Antonio Jiménez, tècnic de normalització d'UNE, sectors electrònica i TIC

Per inscriure-us a l'esdeveniment, heu d'enviar un correu abans de el 4 de juny a acaes@acaes.net, facilitant nom i cognoms, empresa i correu electrònic. Un cop inscrits rebreu un correu per poder accedir a la jornada.

Us esperem.