XIII Edició del Dia de la Seguridad Privada a Tarragona

19 de Maig
La Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona, ha organitzat la celebració de la XIIIa edició del Dia de la Seguretat Privada al Teatre de Tarragona, comptant amb la col·laboració activa de la Comissaria Provincial del Cos Nacional de Policia, l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES) i l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat (APROSER).
 
L'acte ha estat presidit per l'Il·lm. Sr. Sr. D. Joan Sabaté Borràs, acompanyat de l'Il·lm. Sr. Sr. Tinent Coronel Cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona Jordi Verger Sans, juntament amb altres Autoritats policials. També hi han assistit la Gerent de l'Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES) i el President de l'Associació Professional de Companyies Privades de Serveis de Seguretat (APROSER) així com altres professionals de la Seguretat Privada, personal homenatjat i familiars.
 
S'ha obert l'Acte amb una peça de música interpretada a l'orgue pel Sr. Francisco José Monroi, Gestor de Comptes de l'empresa PROSEGUR, prenent la paraula posteriorment l'Il·lm. Sr. Sr. Subdelegat del Govern a Tarragona.
 
S'han concedit i lliurat 3 Mencions Honorífiques Categoria A, 64 Mencions Honorífiques Categoria B i 25 Mencions Honorífiques de la Categoria Especial.
 
Es van lliurar 67 mencions honorífiques tant en categoria A com B a Vigilants de Seguretat de diferents empreses de seguretat privada amb presència a aquesta província.
 
Així mateix, les 25 Mencions Honorífiques de la Categoria Especial, s'han lliurat a personal relacionat d'alguna manera amb el sector, entre els quals quatre Guàrdies Civils, tres Policies Nacionals, dos Mossos d'Esquadra, dos agents de la Guàrdia Urbana de Tarragona, un Tècnic de Seguretat de la Central Nuclear d'Ascó, el Responsable de Seguretat Física de l'Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II (ANAV), la Directora Tècnica del Tàrraco Arena Plaza, un Guarda Rural, un Tècnic de Seguretat d'ADIP, una persona jurídica -CEP FRADA SL- un Vigilant de Seguretat d'Àrees Privades de Caça de Tortosa i diferents tècnics i responsables operatius d'empreses de seguretat.
 
Les mencions han estat lliurades per l'Il·lm. Sr. Sr. Subdelegat del Govern a Tarragona, Il·lm. Sr. Sr.Teniente Coronel Cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Tarragona i l'Il·lm. Sr. Sr. Comissari Cap Provincial de la Policia Nacional
 
 
 
Amb aquestes mencions es reconeix els professionals de la Seguretat Privada que han sobresortit en el compliment de les seves funcions i per la seva especial col·laboració amb les forces i cossos de seguretat i altres persones que han col·laborat en les seves actuacions.
 
L'Acte ha permès realitzar un reconeixement públic a la tasca transcendental de la Seguretat Privada l'activitat de la qual va dirigida a la protecció de persones i béns, així com a la prevenció de delictes i infraccions, tasques totes subordinades i complementàries de la seguretat pública.
 
El IIm. Sr. D. Joan Sabaté Borràs ha destacat en la seva intervenció la importància de la Seguretat Privada de la qual formen part dones i homes el treball dels quals i col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat, resulta molt beneficiós per a la nostra societat.
 
Anna Aisa Biarnés, va fer esment a l'intrusisme existent al sector: “….Intrusisme que ens trobem principalment quan els usuaris de serveis de seguretat privada contracten empreses que no estan registrades per desenvolupar activitats de seguretat privada, que acaben sent realitzades per personal no habilitat…”
 
Així mateix es va indicar la importància de la Seguretat Privada a la nostra societat: “Creiem que en definitiva som una part molt important de la societat, oferim respostes davant la delinqüència i davant totes aquelles adversitats que un ciutadà o una entitat es pot trobar, i sempre amb el suport i en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat.”
 
L'Acte va finalitzar amb una nova peça musical i unes paraules del Subdelegat del Govern a Tarragona agraint a l'Organització, responsables del teatre de Tarragona i empreses de seguretat assistents, el seu interès i la seva implicació per a la celebració del Dia de la Seguretat Privada.
La celebració del dia de la Seguretat Privada es va establir mitjançant Ordre del Ministeri de l'Interior de 10 d'abril de 2013 (BOE núm. 103), tenint com a antecedent històric el dia 21 de maig de 1518, data en què el Rei Carles I, va promulgar la primera norma de Seguretat Privada a Espanya.
 
Font: Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona

 

Galeria de fotos