Núm. 27: Juliol 2014

Actes i esdeveniments

Dinar col.loqui amb l'Excm. Sr. Xavier Trias, Alcalde de Barcelona

18 de Juliol

El passat 19 de juliol, ACAES va assistir al dinar-col·loqui amb l'Excm. Sr. Xavier Trias, alcalde de Barcelona, al que van acudir més de 40 empresaris. L'objecte de la trobada va ser la situació de les pimes i l'activitat econòmica a Barcelona. Xavier Trias ha manifestat que les seves prioritats bàsiques són el procés econòmic i social. Ha comentat que, en una ciutat on es registra un 14 per cent de la població en atur, s'ha de treballar per crear llocs de treball perquè sense progrés econòmic no pot haver progrés social. L'alcalde, tot i haver reconegut les dificultats de l'actual situació econòmica, s'ha mostrat optimista en parlar de Barcelona com una ciutat que compta amb una economia diversificada que engloba la indústria, el comerç, la sanitat, els serveis socials i, un dels sectors més importants, el tercer sector.

Projecte "Fem País"

14 de Juliol

El 14 de juliol, dins del projecte "Fem País", vam mantenir una reunió de treball amb representants parlamentaris del grup Popular i de Ciutadans, amb l'objecte de realitzar un seguiment de les propostes contingudes en el mateix i tancar actuacions futures.

Reunió de treball amb la Sra. M Luisa Lamela, Directora General de Racionalización y Centralización de la Contratación

11 de Juliol

El 11 de juliol representants UAS van  mantenir una reunió de treball amb la Sra. M. Luisa Lamela, directora General de la DGRCC a la seu del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques. En aquesta reunió es van traslladar a la directora totes les propostes que des de UAS s'han elaborat per facilitar l'accés de les Pimes a la contractació pública i que actualment vénen plasmades en la Directiva Europea de contractació 2014/24/UE de 26 de febrer

La Catalunya industrial: un objetiu compartit

04 de Juliol

El 4 de juliol ACAES va ser convidada a la Jornada "La Catalunya industrial: un objectiu compartit". L'acte va ser inaugurat pel Hble.Conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig que va remarcar la indústria com a factor de cohesió social i territorial. El conseller ha explicat que s'ha d'impulsar una transició de canvi de model econòmic, per passar a una economia competitiva, sostenible i integradora, que són les tres característiques del nou model econòmic. La indústria i la innovació han de ser el motot econòmic d'Europa i l'estratègia europea de creixement coincideix amb el model català que es caracteritza per la diversitat, economia oberta i exportadora.

Reunió de treball amb el Sr. Antonio Fernández Ecker, Subdirector General de Apoyo a la Pyme del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

03 de Juliol

El passat 3 de juliol, UAS, de la qual forma part ACAES, va mantenir una reunió de treball amb el Sr Antonio Fernández Ecker, Subdirector General de Suport a la Pime del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. En aquesta reunió, se li van traslladar  les inquietuds dels associats de UAS entorn a diferents temes que afecten les pimes  com la contractació pública, la negociació col · lectiva, la formació i legislació de recent publicació.

ACAES a l' "Escola d'estiu del ISPC": societat segura - societat compromesa

02 de Juliol - 04 de Juliol

Acaes va assistir convidada a l'Escola d'Estiu de l'ISPC que va tenir lloc els dies 2 a 4 de juliol. La primera jornada es va celebrar a la seu del propi ISPC i va ser inauguarada per l'Hble. Conseller d'Interior, Sr Ramon Espadaler. L'eix de la mateixa va girar entorn a la coresponsabilitat de la societat, i va comptar amb dos temes principals: les normes són garantia de la seguretat ciutadana? i experiències de participació ciutadana en la seguretat.

ACAES en els mitjans de comunicació: Seguritecnia

01 de Juliol

Article publicat a Seguritecnia relatiu a la valoració d'Acaes sobre la nova LLei de Seguretat Privada

Novetats Zona Associats