Qui som

ACAES es va crear formalment el 7 de febrer de 1985 amb la voluntat de ser un punt de trobada per a les empreses del sector de seguretat, amb el mandat clar en els objectius fundacionals, de coordinar l'acció col·lectiva, en defensa dels seus interessos. Aquest mandat aparentment senzill, suposa una capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants i l'harmonització d'interessos conjunts, que es presenten però amb matisos contraposats propis de la diversitat de les empreses.

Des de les 10 primeres empreses fundacionals, en aquest moment ACAES agrupa prop de 70 empreses, representatives de tots els subsectors d'activitat i variades dimensions. Les nostres prioritats: la defensa tant administrativa com jurídica dels nostres associats davant accions il·legals d'intromissió en el camp de la seguretat, la representació davant d'organismes públics, la coordinació i promoció de plans formatius i paral·lelament informació i assessorament als usuaris.

Som l'associació que aglutina a Catalunya prop del 80% del sector. Oferim a les empreses l'oportunitat de tenir una veu més forta a l'hora d'exposar els seus problemes i buscar solucions. ACAES és un fòrum de trobada i intercanvi i distribució d'informació rellevant del sector, serveix com a centre d'estudi i homologació de procediments empresarials, oferint també clars avantatges com a promotor de cursos subvencionats de formació i reciclatge professional, i finalment, però no últim, sense constituir-se en central de compres, ofereix millors condicions econòmiques, per negociació col·lectiva, en la contractació per exemple de pòlisses d'assegurances (responsabilitat civil i accidents, obligatoris per a les empreses), serveis de gestories, subministraments etc.