51a edició del Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat 2017-2018

51a edició del Curs Superior de Gestió i Dret de la Seguretat 2017-2018