Vídeo reunió amb la Sra. Joana Ortega, secretària general de l'ACM

28 de Maig

ACAES va assistir a la vídeo reunió amb la Sra. Joana Ortega, secretària general de l'ACM, organitzada per l'ACEDE. Des de la patronal manifestem la necessitat que es realitzin jornades formatives adreçades als ajuntaments no només per traslladar coneixement sobre el sector de la seguretat privada, les seves activitats, el seu àmbit d'actuació, el personal de seguretat privada i les seves funcions, sinó també, i més concretament per als ajuntaments de municipis costaners i / o turístics, coneixement sobre les possibilitats que ofereix l'article 41 de la LSP en relació a la contribució dels vigilants de seguretat per garantir el compliment de les mesures decretades per les autoritats sanitàries en la crisi de la Coivd-19. A aquests efectes, sol·licitem que aquestes jornades es duran a terme amb la celeritat que la proximitat de el període estival requereix, petició que va ser acollida per la Secretària General, qui va manifestar que es tractaria de forma urgent.