Associació catalana d'Empreses de seguretat

10 consells d'ACAES

01

Qualsevol servei de seguretat només pot ser prestat per empreses de seguretat autoritzades pel Ministeri d'Interior o el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya.

Sempre obligatori el número de Registre com a empresa de Seguretat, i l'abast de l'autorització.

02

Tots els serveis prestats per empreses de seguretat han de ser concertats en contractes amb clausulat oficial. Aquests seran comunicats, per al registre, a les dependències policials oportunes, en el termini previst legalment.

Exigiu sempre el compliment d'aquest requisit per a més seguretat.

03

Únicament les empreses de seguretat poden prestar serveis de vigilància i aquests poden ser realitzats únicament mitjançant vigilants de seguretat. El Vigilant de Seguretat és una figura oficialment reconeguda, que ha de tenir una formació concreta que li permeti obtenir la TIP (Targeta d'Indetificació Professional) sense la qual no pot fer les funcions que preveu la legislació.

És il·legal la prestació de serveis de seguretat per qualsevol altra figura diferent del Vigilant de Seguretat, degudament habilitat i uniformat. Rebutgeu qualsevol oferta il·legal. Davant d'una desgràcia, vostè també serà responsable.

04

Només les Empreses de Seguretat poden realitzar instal·lacions de Sistemes de Seguretat (Alarmes) connectades a una Central Receptora d'Alarmes (CRA) o centre de control. Aquestes han de ser realitzades sempre directament, no subcontractades a intermediaris (excepte altres empreses de seguretat autoritzades) i realitzades amb personal de la pròpia plantilla.

No permeteu que professionals, encara de la vostra confiança, diferents de les empreses de seguretat, ni actuant suposadament en nom d'aquelles, instal·lin els seus sistemes de seguretat. És il·legal.

05

La instal·lació d'un sistema de seguretat (alarma) ha de respondre a un estudi ajustat a les condicions arquitectòniques i de risc propis de cada entorn. No hi ha solucions estàndard vàlides per a tothom.

Exigiu a la vostra empresa de seguretat, un estudi que comprengui diverses alternatives, reflectint clarament quin és el nivell de seguretat cobert per cadascuna d'elles, i les zones no cobertes. Amb bona informació us serà més fàcil prendre la decisió oportuna. Demaneu pressupostos comparatius.

06

Una bona instal·lació de seguretat ha de respondre a criteris de fiabilitat i vulnerabilitat. El sistema ha de produir una alarma quan sigui real i, sempre que es produeixi una intrusió, aquesta ha de ser detectada pel sistema. El sistema ha de ser fàcilment manejable per l'usuari i no sabotejable per l'intrús.

Aquestes condicions són de difícil comprovació a priori pel comprador. Confieu en la vostra empresa de Seguretat, però compreneu que la qualitat sempre té el seu preu just.

07

Com qualsevol sistema, un funcionament perfecte exigeix ​​un bon programa de manteniment. Únicament les empreses de seguretat poden fer el manteniment dels sistemes de seguretat. Per molt sofisticats que siguin els sistemes, algunes tasques d'aquest manteniment només poden ser realitzades en forma presencial. El bon manteniment evita avaries i problemes

Contracti sempre un servei de manteniment correctiu i també preventiu de la seva instal·lació i assegureu-vos que aquest inclou, revisions in situ de tots els elements que conformen el sistema, amb la periodicitat adequada.

08

L'eficàcia del sistema només es completa quan es connecta a un servei de Central Receptora d'Alarmes. Aquestes són les úniques autoritzades per transmetre senyals d'alarma als serveis de policia, prèvia verificació dels senyals rebuts; verificació que pot ser realitzada per mitjans tècnics o humans, sempre de la Central Receptora. La transmissió de falses alarmes està penalitzada per llei

Col·laboreu eficaçment amb la seva Central Receptora, comunicant-li tot error en la manipulació del sistema que puguin originar falses alarmes.

09

Les empreses de seguretat estan obligades per llei, a subscriure i mantenir vigent una pòlissa de responsabilitat civil, i dipositar, a disposició de les autoritats, un aval monetari per respondre de les seves actuacions.

Professionalitat, Llei i Garanties, són els pilars de la seva seguretat. No us arrisqueu.

10

ACAES com a Associació Catalana d'Empreses de Seguretat, vetlla pels interessos col·lectius del sector, i imposa per això als seus associats el compliment d'un Codi Deontològic. Les empreses de seguretat respecten els drets.

Ens posem a la vostra disposició. Consulteu-nos qualsevol dubte o informeu-nos de qualsevol irregularitat que observeu. És per seguretat.

Hazte socio

disfruta de todas las novedades y ventajas de asociarte.