Grups de treball

Sota el paraigua de la Junta Directiva d'ACAES s'han creat diferents grups de treball, especialitzats, que es reuneixen periòdicament per tractar inquietuds comunes, projectes, noves regulacions, tendències i plantejar accions associatives.

ACAES ha creat el grup de treball d'Instal·ladores i Mantenedores, Centrals Receptores d'Alarmes, Vigilància i Ciberseguretat.

Les empreses associades estan convidades a formar part activa d'aquests grups i poder compartir els documents de treball que s'hi elaboren.

Hazte socio

disfruta de todas las novedades y ventajas de asociarte.