Concursos i licitacions

ACAES envia diàriament als seus associats la informació de publicació de concursos públics de serveis de vigilància, instal·lació i manteniment i/o connexió a central receptora d'alarmes, publicats tant a nivell autonòmic com nacional.

ACAES forma part del comitè mixt de seguiment de l'acord marc de serveis de vigilància de la Generalitat de Catalunya. Això us permet fer arribar puntualment la informació sobre l'acord marc als vostres associats i fer-los participeu, a través d'ACAES, dels aspectes que són objecte del comitè mixt de seguiment.

ACAES ofereix als seus associats assessorament jurídic relatiu als concursos públics i possibles irregularitats recollides als plecs, fent d'interlocutor amb l'òrgan contractant en els supòsits que calgui.

Hazte socio

disfruta de todas las novedades y ventajas de asociarte.