sobre ACAES

Associació Catalana d'Empreses de Seguretat

La confiança en un valor segur

Els nostres objectius

Som l'associació que aglutina a Catalunya prop del 80% del sector. Oferim a les empreses l'oportunitat de formar part de l'organització amb més representativitat i pes en seguretat privada a Catalunya. ACAES és un fòrum de trobada i intercanvi i distribució d'informació rellevant del sector, serveix com a centre d'estudi i homologació de procediments empresarials, oferint també clars avantatges com a promotor de cursos subvencionats de formació i reciclatge professional, i finalment, sense constituir-se en central de compres , ofereix millors condicions econòmiques a la contractació per exemple de pòlisses d'assegurances (responsabilitat civil i accidents, obligatoris per a les empreses), serveis de gestories, subministraments etc.

01

Coordinar l'acció de les empreses que tenen la seva activitat al sector de la seguretat privada, per a la defensa dels seus interessos.

02

Dotar l'empresari associat d'un instrument vàlid per poder participar en l'elaboració de la política general, en els aspectes industrials, laboral, econòmic, fiscal, mercantil, social i de cultura i convertir-se en un interlocutor essencial respecte als òrgans de decisió política, econòmica i social, i contribuint així a la consecució d'un equilibri social i econòmic més gran.

03

Col·laborar amb les administracions públiques i altres entitats en l'elaboració de les disposicions i normes encaminades a fomentar el desenvolupament, la investigació i la millora d'equips, mètodes i sistemes de seguretat.

04

Assegurar el diàleg permanent i constructiu amb les diferents agrupacions de treballadors per aconseguir una fecunda convivència al si de l'empresa i de la societat.

05

Qualsevol altre interès que l'evolució de les circumstàncies i de les preocupacions dels membres d'ACAES facin aconsellable incorporar i quants altres acordi l'Assemblea General.

Hazte socio

disfruta de todas las novedades y ventajas de asociarte.
Asociació catalana d'empreses de seguretat

Sobre ACAES

ACAES es va crear formalment el 7 de febrer de 1985 amb la voluntat de ser un punt de trobada per a les empreses del sector de seguretat, amb el mandat clar en els objectius fundacionals, de coordinar l'acció col·lectiva, en defensa dels seus interessos. Aquest mandat aparentment senzill suposa una capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants i l'harmonització d'interessos conjunts, que es presenten no obstant amb matisos contraposats propis de la diversitat de les empreses.

ACAES agrupa les empreses més representatives del sector a Catalunya, que desenvolupen les diferents activitats de seguretat privada. Les nostres prioritats: la defensa tant administrativa com jurídica dels nostres associats davant d'accions il·legals d'intromissió en el camp de la seguretat, la representació davant d'organismes públics, la coordinació i promoció de plans formatius, la informació i l'assessorament a les empreses associades, l'acompanyament a les nostres empreses associades al desenvolupament de la seva activitat empresarial.