Associació catalana d'Empreses de seguretat

Com associar-se

Per associar-se ACAES només heu d'emplenar el formulari que es troba penjat a la nostra pàgina web i us farem arribar els impresos d'inscripció. La quota mensual dels associats de ACAES està en funció de la facturació de cada empresa. L'escala és la següent:

Fins
600.000€/any

Quota mensual segons facturació de lempresa

De 600.001€ a 3.000.000€/any

Quota mensual segons facturació de lempresa

De 3.000.001€ a 6.000.000€/any

Quota mensual segons facturació de lempresa

Més de 6.000.001€/any

Quota mensual segons facturació de lempresa

ASSOCIA'T

Formulari

La facturació es fa de forma trimestral. Per a més informació, ompliu el formulari i feu clic a «enviar», així ens arribarà la vostra informació per correu electrònic.