Assessorament Legal

La normativa de seguretat és estricta quant a les obligacions que han de complir les empreses de seguretat privada. Les empreses instal·ladores estan obligades a elaborar un projecte d'instal·lació previ. Han de complir amb les diferents fases d'instal·lació prevista a la norma, elaborar la documentació pertinent i realitzar els manteniments corresponents. Les empreses de vigilància han de donar compliment a les obligacions previstes a la normativa que condiciona la prestació dels serveis i als requeriments que comporta la contractació pública. Les centrals receptores d'alarmes han d'aplicar els protocols de verificació i de comunicació a les forces i els cossos de seguretat.

ACAES disposa d'un Servei d'assessorament jurídic que resoldrà els vostres dubtes jurídics derivats de l'aplicació de la normativa sectorial de seguretat privada. Així mateix, en els supòsits de reclamació de responsabilitat civil, el nostre assessor us pot facilitar orientació jurídica.

Hazte socio

disfruta de todas las novedades y ventajas de asociarte.