ACAES

Política de privacitat

En compliment de la legislació de protecció de dades personals, informem del següent:

ACAES garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquesta web en els termes establerts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Les dades que es requereixen seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullen i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

La LOPD als seus articles 15 a 17 estableix una sèrie de drets que els responsables dels fitxers han de respectar. Els interessats tenen dret a sol·licitar i obtenir informació de les seves dades personals sotmeses a tractament, a rectificar les dades quan no siguin exactes, a cancel·lar-les en determinades circumstàncies ia oposar-se al tractament de les seves dades, adreçant-se a ACAES per a tal finalitat.

Per garantir i protegir la privadesa i la confidencialitat de les vostres dades de caràcter personal, i, per tant, amb la finalitat de protegir la vostra intimitat i privadesa, les vostres dades personals formen part d'un fitxer titularitat de la Associació Catalana d'Empreses de Seguretat (ACAES), c/ Viladomat 174, 08015 Barcelona, ​​que ha estat degudament inscrit a l'Agència de Protecció de Dades. Les vostres dades personals seran utilitzades únicament per a la gestió de les activitats pròpies de ACAES.