Objetivos ACAES​

La confiança en un valor segur

Nuestros objetivos

01

Coordinar l'acció de les empreses que tenen la seva activitat al sector de la seguretat privada, per a la defensa dels seus interessos.

02

Dotar al empresario asociado de un instrumento válido para poder participar en la elaboración de la política general, en los aspectos industriales, laboral, económico, fiscal, mercantil, social y de cultura, convirtiéndose en un instrumento válido respecto a los órganos de decisión política, económica y social, y contribuyendo así a la consecución de un mayor equilibrio social y económico.

03

Col·laborar amb les administracions públiques i altres entitats en l'elaboració de les disposicions i normes encaminades a fomentar el desenvolupament, la investigació i la millora d'equips, mètodes i sistemes de seguretat.

04

Assegurar el diàleg permanent i constructiu amb les diferents agrupacions de treballadors per aconseguir una fecunda convivència al si de l'empresa i de la societat.

05

Qualsevol altre interès que l'evolució de les circumstàncies i de les preocupacions dels membres d'ACAES facin aconsellable incorporar i quants altres acordi l'Assemblea General.

Hazte socio

disfruta de todas las novedades y ventajas de asociarte.